Palkanlaskenta – täsmällisestä palkanmaksusta säännölliseen raportointiin

Ota yhteyttä

TP Profiitin palkkahallintopalvelujen avulla työntekijänne saavat palkan ja sähköiset palkkalaskelmat ajallaan. Lakisääteiset viranomaisilmoitukset hoituvat automaattisesti palkanlaskennan yhteydessä.

 

Palkkahallinnon ulkoistaminen selkeyttää yrityksenne ydintoimintoja. Seuraamme jatkuvasti palkkahallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä niiden muutoksia. Näin voitte olla varma, että työntekijöidenne palkka-asiat ovat hoidettu ajallaan ja aina vallitsevien säädösten mukaisesti.

 

Ulkoista palkkahallintonne ja henkilöstöhallintonne erityiskysymykset meille, jolloin voitte keskittyä tehokkaammin yrityksenne liiketoimintaan. Selvitämme tarvittaessa yrityksenne palkkahallinnon prosessien ja toiminnan nykytilanteen, laadimme suunnitelman prosessien tehostamiseksi ja toteutamme ne. Esimerkkeinä: työajanhallinta (pilvipohjainen ja mobiilisovellus), matka- ja kululaskut (pilvipohjainen ja mobiilisovellus), vuosilomien hallinta, työsuhdeasiat, palkkatuet.